Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo spadkowe - przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0101ZJ52PWPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo spadkowe - przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie uporządkowanej wiedzy odnoszącej się do problematyki prawa spadkowego.

Nabycie pogłębionej wiedzy na temat cech, właściwości i elementów podstawowych pojęć prawa spadkowego.

Nabycie uporządkowanej wiedzy dotyczącej powstania, modyfikowania, wykonywania i wygaśnięcia stosunków cywilnoprawnych z zakresu prawa spadkowego.

Literatura:

Obowiązkowa:

Prawo spadkowe, E. Skowrońska - Bocian, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-15 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Supranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Supranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)