Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane metody śledcze w procesie wykrywczym - przedmiot do wyboru 0102ZL12WMŚPW
Reguły punktacji przedmiotu

A-ZL02 - Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarna, studia pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
A-ZL02
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarna, studia pierwszego stopnia
Europejski System Punktowy
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)