Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykrywanie i dowodzenie zabójstw - przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102ZL12WDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykrywanie i dowodzenie zabójstw - przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zdobycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej do wykrycia sprawcy zabójstwa i zebrania dowodów oraz przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej. Zachęta do poznawania medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii,.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. R. Jaworski, Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wrocław 2018

2. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, CH Beck 2016.

3. M. Cieślak i inni, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977.

4. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1975.

Uzupełniająca:

1. J. Gierowski (Red.) Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, Wyd. IES, Kraków 2002.

2. T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)