Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102ZL11EZFB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, to jest funkcjonariuszy służb państwowych (mundurowych) oraz pracowników administracji publicznej i pracowników samorządowych (służb publicznych).

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, to jest funkcjonariuszy służb państwowych (mundurowych) oraz pracowników administracji publicznej i pracowników samorządowych (służb publicznych). Szczególny nacisk zostanie położony na problematykę konfliktu moralnego wybranych funkcjonariuszy publicznych (funkcjonariusza policji, służby celno-skarbowej, więziennej, straży granicznej, pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, żołnierza, pracownika administracji publicznej i samorządowej). Student po ukończeniu kursu nabywa wiedzę umożliwiającą rozumienie podstawowych kategorii etycznych oraz jest przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania dylematów etycznych dotykających funkcjonariuszy służb mundurowych i publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019 " (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Skorupka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, to jest funkcjonariuszy służb państwowych (mundurowych) oraz pracowników administracji publicznej i pracowników samorządowych (służb publicznych).

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, to jest funkcjonariuszy służb państwowych (mundurowych) oraz pracowników administracji publicznej i pracowników samorządowych (służb publicznych). Szczególny nacisk zostanie położony na problematykę konfliktu moralnego wybranych funkcjonariuszy publicznych (funkcjonariusza policji, służby celno-skarbowej, więziennej, straży granicznej, pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, żołnierza, pracownika administracji publicznej i samorządowej). Student po ukończeniu kursu nabywa wiedzę umożliwiającą rozumienie podstawowych kategorii etycznych oraz jest przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania dylematów etycznych dotykających funkcjonariuszy służb mundurowych i publicznych.

Literatura:

Obowiązkowa: -J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016. Akty prawne: - Zasady etyki zawodowej policjanta – Decyzja nr 121/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.07.1999 r.; - Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31.12.2003 r. o zasadach etyki zawodowej policjanta; - Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20.03.2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej; - Kodeks etyki funkcjonariuszy służby celnej z dnia 21.09.2000 r.; - Regulamin nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18.10.2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej; - Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej; - Decyzja nr 48 /07 szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21.11.2007 r. w sprawie Kodeksu etyki zawodowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego; - Decyzja nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25.03.2015 r. w sprawie Kodeksu etyki funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; -Zarządzenie Komendanta SOP z dnia 26.02.2018 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa”;- Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”; - Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Uzupełniająca: - I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015; - P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego, nr 3; - M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010; - S. Pieprzny, Etyka funkcjonariuszy służb wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Etyka. Deontologia. Prawo. Konferencja naukowa „Etyka profesji prawniczych – wyzwania współczesności”, Sieniawa 15-17 listopada 2007 roku, P. Steczkowski (red.), Rzeszów 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antoni Benedikt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.