Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0101ZJ12PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Celem kształcenia (wykłady oraz ćwiczenia) jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu:

1) podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju politycznego w Polsce oraz prawno-ustrojowych

mechanizmów sprawowania władzy;

2) konstrukcji prawno-ustrojowej systemu organów państwowych w Polsce oraz praktyki

funkcjonowania tego systemu z możliwością samodzielnej oceny rzeczywistości ustrojowej;

3) mechanizmów kontroli konstytucyjności prawa;

4) konstytucyjnego statusu jednostki w państwie demokratycznym, instrumentów prawnych gwarantujących ochronę wolności i praw człowieka i obywatela;

5) źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 lub nowsze;

2) Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017;

3) Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009 r.;

4) Sarnecki P. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

1. Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007;

2. Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP, Tom I, Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016;

3. Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP, Tom II, Komentarz do art. 87-243, Warszawa 2016;

4. Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007;

5. Działocha K., Preisner A., Wójtowicz K. (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006;

6. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Komentarz (T. I-V), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, 2001, 2003, 2005, 2007;

7. Garlicki L., Zubik M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2016;

8. Jabłoński J., Jarosz-Żukowska S., Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi, Wrocław 2003;

9. Jaskiernia J., Spryszak K., Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017;

10. Kabat-Rudnicka D., Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne. Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-15 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kłopocka-Jasińska
Prowadzący grup: Marta Kłopocka-Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-15 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kłopocka-Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wójtowicz
Prowadzący grup: Olga Hałub-Kowalczyk, Krzysztof Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-10 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wójtowicz, Jakub Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wójtowicz, Jakub Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.