Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0101DJ32PAiSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zaznajomienie z zakresem kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne. Poznanie metodyki pracy sądów administracyjnych oraz regulacji procesowych służących gwarancjom prawa do procesu. Zbadanie zakresu zastosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Poznanie przebiegu procedury wykonawczej, w tym systemu środków prawnych w toku tej procedury przysługujących.

Pełny opis:

Student ma wiedzę o kompetencjach sądów administracyjnych oraz o układzie podmiotowym postępowania sądowoadministracyjnego, a także o właściwości organów egzekucyjnych oraz o podmiotach i uczestnikach w tym postępowaniu uczestniczących.

Student ma wiedzę o celu postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zna relację zachodzącą pomiędzy tymi procedurami a postępowaniem administracyjnym.

Student rozpoznanie instytucje procesowe oraz środki prawne przysługujące w toku postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji. Student wykorzystuje dorobek doktryny oraz judykatywy na potrzeby badania zjawisk prawnych (także przy użyciu systemów opartych o technologie informacyjne).

Student stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych oraz potrafi dokonać własnej oceny tych zjawisk oraz ich odniesienia do poznanych przykładów praktycznych.

Student potrafi sporządzić podstawowe pismo procesowe oraz projekt rozstrzygnięcia konkretnej sprawy sądowoadministracyjnej oraz przeprowadzić analizę akt egzekucyjnych. Student rozumie oraz docenia rolę przepisów proceduralnych w zakresie relacji zachodzących na linii: jednostka - administracja publiczna.

Student dostrzega problemy związane z nieznajomością prawa w społeczeństwie, a tym z niewykonywaniem prawnie ustanowionych obowiązków.

Student samodzielnie potrafi opisać, ocenić i rozwiązać praktyczne problemy prawne.

Literatura:

Podstawowa:

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017

Uzupełniająca:

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel [red.], System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2014

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel [red.], System Prawa Administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014

L. Klat-Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-15 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rudnicki
Prowadzący grup: Joanna Filaber, Aleksandra Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-15 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-10 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-10 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-03-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.