Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykrywanie i dowodzenie zabójstw - przedmiot do wyboru 0102ZL12WDZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student pozna metody wyjaśniania zdarzeń polegających na śmierci człowieka, metod wykrycia ewentualnych sprawców i zebrania dowodów przydatnych do wniesienia oskarżenia i skazania.

Umiejętności:

Student potrafi zastosować własne doświadczenie życiowe oraz wiedzę z kryminalistyki uzyskaną w poprzednim semestrze.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie znaczenie współpracy prokuratora, policjantów i ekspertów różnych specjalności w wyjaśnianiu przypadków śmierci człowieka, wykryciu sprawcy, udowodnieniu mu sprawstwa oraz określenia formy winy.

Metody weryfikacji

w zakresie wiedzy - aktywność na zajęciach,

w zakresie umiejętności - aktywność na zajęciach

w zakresie kompetencji społecznych - ocena przez studenta propozycji zgłaszanych przez innych studentów –udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach: wnioskowanie z ujawnionych śladów, proponowanie wersji co do motywów, wersji osobowych i ich uzasadnianie, propozycje co do sposobu wersyfikacji wersji. Wypowiedź studenta to jeden stopień do oceny (skala ocen 2-5). Ocena 5 = -Wszystkie obecności oraz 2 wypowiedzi.

Ocena dostateczna – co najmniej 50 % obecności i wypowiedź.

Zakres tematów:

Zabójstwa a zdarzenia o cechach maskujących zabójstwo (samobójstwa, zaginięcie człowieka). Zabójstwa upozorowane na wypadki lub zgon naturalny. Upadki z wysokości.

Zaginięcie człowieka a zabójstwo: poszukiwanie osoby zaginionej i zwłok. Brak zwłok a skazanie za zabójstwo.

Znalezienie zwłok- czynności prokuratora i medyka sądowego (określanie czasu zgonu, miejsce znalezienia zwłok a miejsce zabójstwa). Działania grupy operacyjnej – rozpytanie i analiza wyników, hipotezy co do sprawcy, penetracja terenu. . Sekcja zwłok i identyfikacja zwłok.

Wersje śledcze i metody ich weryfikacji – ekspertyza poligraficzna jako jedna z metod weryfikacji wersji.

Zabójstwa na zlecenie. Współdziałanie kilku osób przy zabójstwie oraz możliwość ustalenia ról poszczególnych uczestników zdarzenia.

Przypadki „zabójstw” z winy nieumyślnej (nieumyślne spowodowanie śmierci) i dowody będące podstawą takiej kwalifikacji – nawiązanie do kazusu Roberta B.

Zabójstwo a obrona konieczna. Zabójstwo „tyrana domowego”.

Dowody będące podstawa uznania zdarzeń za zabójstwa kwalifikowane.

Przypadki „zabójstw” nieumyślnych wynikłych z popełnienia przestępstwa umyślnego.

Przypadki całkowitej i ograniczonej poczytalności sprawców. Znaczenie opinii psychiatrycznych i psychologicznych.

Zabójcy wielokrotni. Zabójstwa seryjne i uwarunkowania wykrycia sprawcy (profilowanie i jego przydatność).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały formę warsztatów - analizowanie przypadków z praktyki opisanych w publikacji (pozycja nr 1 w wykazie literatury) oraz podanych podczas zajęć. Student powinien samodzielnie przedstawić interpretację śladu lub faktu, zaproponować wersje co do motywu i osoby sprawcy oraz możliwe kwalifikacje prawne zdarzenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Jaworski 49/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.