Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykrywanie kłamstwa - przedmiot do wyboru 0102ZL12WK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Paul Ekman- Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie

2.Aldert Vrij –Wykrywanie kłamstw i oszukiwania

Uzupełniająca:

1. Tomasz Witkowski- Psychologia kłamstwa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student uzyska wiedze z zakresu wykrywania kłamstwa, psychologicznych aspektów kłamstwa.

BW1_W05, BW1_W07

Umiejętności:

Student nabędzie umiejętności wskaźników kłamstwa.

BW1_U04, BW1_U06, BW1_U07

Kompetencje społeczne:

Student będzie potrafił zareagować w sytuacji kłamstwa, zarówno pod względem prawnym jak i psychologicznym.

BW1_K02, BW1_K05,BW1_K08.

Metody weryfikacji

w zakresie wiedzy - kolokwium, praca pisemna,

w zakresie umiejętności - projekt, zadania problemowe wykonywane podczas zajęć indywidualnie i w zespole, prace domowe,

w zakresie kompetencji społecznych- ocena postawy studenta, w tym: obowiązkowości (przygotowania do zajęć), zaangażowania, aktywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w realizacji powierzonych zadań, przestrzeganie zasad etyki itp.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne /pisemne w formie pytań otwartych (5 pytań). Punktowane max. do 2 pkt. za wyczerpującą odpowiedź. Max 10 pkt.

- bardzo dobry - 9,1 -10 pkt.

-dobry plus 7,4 - 9,0 pkt.

-dobry 6,6 – 7,3 pkt.

- dost.plus 5,8- 6,5 pkt

-dostateczny 5,1-5,7 pkt.

Praca domowa pisemna: projekt/ prezentacja multimedialna. Projekt na ocenę. Max 10 pkt.

- bardzo dobry - 9,1 -10 pkt.

-dobry plus 7,4 - 9,0 pkt.

-dobry -6,6 – 7,3 pkt.

- dost.plus 5,8- 6,5 pkt

-dostateczny 5,1-5,7 pkt

Aktywność na zajęciach - udział w dyskusjach, wygłaszanie własnych opinii i wniosków, argumentowanie, itp. Trzy plusy za aktywność to ocena bardzo dobra za aktywność.

Obecność na zajęciach. Akceptowane 2 godziny nieobecności na zajęciach. Sposób rozliczania większej ilości godzin (ponad 2 nieobecności) praca zaliczeniowa pisemna.

Zakres tematów:

1. Poznanie przyczyn posługiwania się kłamstwem.

2. Motywy i strategie posługiwania się kłamstwem.

3. Jak radzić sobie w sytuacji kłamstwa?

4.Osobowościowy portret kłamcy.

5. Kłamstwo a manipulacja.

6. Prawne aspekty kłamstwa.

7. Wykrywanie kłamstwa.

8. Osobowość kłamcy.

9. Zachowania werbalne podczas oszukiwania i kłamstwa.

10.Zachowania niewerbalne podczas oszukiwania i kłamstwa.

11. Stres a kłamstwo

12. Używki a posługiwanie się kłamstwem

13.Metody wykrywania kłamstwa podczas przesłuchania i innych czynności prawnych.

14. Psychologiczne strategie wykrywania kłamstwa.

15. Pułapki w wykrywaniu kłamstwa.

16. Techniczne środki w wykrywaniu kłamstwa.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia/konwersatoria: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacje, case study.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Lorenc-Żelisko 25/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wyższa Szkoła Prawa.