Wyższa Szkoła Prawa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Prawo, stacjonarna, jednolite studia magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: DJ05
  Nazwa: Prawo, stacjonarna, jednolite studia magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarna
  Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: Prawo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1992L) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr Prawa (1 sem)
Drugi semestr Prawa (2 sem)
Trzeci semestr Prawa (3 sem)
Czwarty semestr Prawa (4 sem)
Piąty semestr Prawa (5 sem)
Szósty semestr Prawa (6 sem)
Siódmy semestr Prawa (7 sem)
Ósmy semestr Prawa (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa (10 sem)

Pozostałe toki nauczania

Piąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (5 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. obsługa prawna (7 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. obsługa prawna (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (10 sem)
Piąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (5 sem)
Szósty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (6 sem)
Siódmy semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (7 sem)
Ósmy semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (8 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. obsługa prawna (10 sem)
Dziewiąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (9 sem)
Dziesiąty semestr Prawa, spec. prawo w biznesie (10 sem)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku Prawo
Magisterium na kierunku Prawo
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach UE i innych instytucjach międzynarodowych, organach administracji rządowej i samorządowej, urzędach celnych i skarbowych, kancelariach prawniczych; ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje warunkujące możliwość wykonywania regulowanych zawodów prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego)

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz studia doktoranckie

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166 ). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści kształcenia przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk